Rəsul Abbasov

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 10
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 4026275
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 5133608
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 269