Rəsul Abbasov

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 11
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 4764744
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 5544002
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 316