Rəsul Abbasov

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 13
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 6622125
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 6575972
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 328