Rəsul Abbasov

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 10
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 3214661
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 4682292
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 246