Rəsul Abbasov

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 13
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 5790881
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 6114153
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 321