Rüstəm Yağmur

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 17
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 14123776
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 17120872
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 202