Rüstəm Yağmur

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 16
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 12052506
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 15969892
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 197