Rüstəm Yağmur

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 15
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 10328792
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 15015580
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 167