Azər Maşxanlı

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 11
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 7882888
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 11494413
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 217