İradə Mehri

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 24
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 20081040
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 22985391
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 302