Elsevər Göyçaylı

 İfaçıya aid musiqilərin sayı : 7
 Musiqilərin ümumi dinlənmə sayı : 4545118
 Musiqilərin ümumi yüklənmə sayı : 5041638
 Musiqilərin ümumi bəyənilmə sayı : 63